Wij bieden hulp

Samen met jou werken we toe naar (meer) zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit doen we door begeleiding op verschillende gebieden. Denk bijvoorbeeld aan praktische ondersteuning in de opvoeding of het structureren en organiseren van je dagindeling, huishouding en/of administratie. Maar ook aan (gespecialiseerde) begeleiding bij complexe problematiek zoals gedragsproblemen of psychische problemen.

Soms is het lastig om vast te stellen waarbij je hulp nodig hebt. Benieuwd hoe wij je verder kunnen helpen? Neem contact op en meld je aan voor een vrijblijvend gesprek.

Financiën

Om in je basisbehoeften te kunnen voorzien, is het belangrijk dat je genoeg geld hebt. Hierbij spelen je inkomsten en uitgaven een rol. We kunnen je hierin begeleiden en helpen om naar een goede balans toe te werken. Dat kan betekenen dat we je helpen om aan een inkomen te komen of dat we samen een goede verdeling maken tussen inkomsten en uitgaven. Ook kunnen we jou, als dat nodig is, begeleiden naar financiële hulp.

Werk, opleiding en tijdsbesteding

Wij kunnen je helpen bij het organiseren van een dagbesteding. Je kunt hierbij denken aan (vrijwilligers)werk, een opleiding of andere activiteiten die bijdragen aan een zinvolle tijdsbesteding. We kijken samen waar jij goed in bent, waar je jezelf in wilt ontwikkelen, wat je zou willen bereiken en wat nodig is om dat te realiseren. We werken hierbij samen met andere organisaties.

Geestelijke gezondheid

Soms heb je te maken met psychische problemen, dan is het erg fijn als je weet hoe je daarmee om moet gaan. Denk bijvoorbeeld aan een depressieve- bipolaire-, psychotische stoornis, schizofrenie, (posttraumatische) stressstoornis of persoonlijkheidsstoornis. Wij gaan uit van de kracht, kwaliteit en mogelijkheden die jij zelf in je hebt. Daarom kijken we samen met jou wat jij kán en wil bereiken ondanks én dankzij de psychische problemen. Belangrijke vragen hierbij zijn: Wat geeft jouw leven zin? Waar word je warm en blij van? Wat zou je graag willen bereiken en wat maakt dat jij ‘s morgens je bed uitkomt? Zo zoeken we een oplossing voor jouw problemen en zetten we klachten om in krachten. Wanneer er een behandeling is ingezet, zoeken wij hier aansluiting bij, zodat we in de thuissituatie kunnen helpen nieuwe vaardigheden te oefenen en toe te passen in het dagelijks leven. Onze ervaring leert dat dit een sneller en duurzamer resultaat geeft.

Kind & gezin

Heb je de zorg en verantwoordelijkheid voor één of meerdere kinderen, dan bekijken we samen of er hulpvragen zijn op het gebied van opvoeding en de zorg voor de kinderen. We onderzoeken samen of wij jou kunnen begeleiden, of dat er een andere vorm van hulp nodig is, eventueel aanvullend op onze begeleiding. Wij kunnen helpen om vaardigheden van kinderen te vergroten, maar zeker ook om vaardigheden van ouders te trainen en ontwikkelen. Het is afhankelijk van de gezinssituatie en de hulpvraag hoe we onze begeleiding inzetten, maar we leggen zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid en regie bij de ouders.

Huiselijke relaties

Huiselijke relaties zouden moeten bijdragen aan een gezonde ontwikkeling. Soms zijn de relaties zo verstoord dat er juist sprake is van onveiligheid en de belemmering van groei en ontwikkeling. Wij richten onze begeleiding op het herstellen van relaties en onderling contact in jouw gezin, zodat ieder gezinslid weer veilig en gezond kan (op)groeien en ontwikkelen.

Lichamelijke gezondheid

Als je een lichamelijke aandoening hebt, kunnen wij jou ondersteunen in hoe je hiermee omgaat. Wij begeleiden jou om je leven in te richten mét de gezondheidsbeperking die er eventueel is. Samen brengen we in kaart wat wél kan en maken we een plan hoe je dat kunt bereiken. Zo helpen we jou kleur (terug) te brengen in je leven.

Middelengebruik

Als je te maken hebt met drug- en/of alcoholgebruik kan dit invloed hebben op jouw dagelijks functioneren. Wij brengen in kaart hoeveel problemen je ondervindt met sociale, werkgerelateerde of fysieke activiteiten ten gevolge van het alcohol-/ druggebruik en bespreken hoe gemotiveerd je bent om hier verandering in te brengen. Samen bekijken we wat nodig is om dit te realiseren. De samenwerking met een eventuele behandelaar is hierbij belangrijk.

ADL-vaardigheden

Wij kunnen je begeleiden bij het uitvoeren van Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL). Het kan hierbij gaan om basale vaardigheden om voor jezelf te zorgen (eten, wassen, aankleden, naar toilet gaan), maar ook om meer complexe vaardigheden zoals het organiseren van het huishouden en het zorgen voor anderen (kinderen of anderen waarvoor je verantwoordelijk bent). Als er problemen zijn op dit gebied, bekijken we samen hoe we stapsgewijs toe kunnen werken naar het aanleren van vaardigheden.

Sociaal netwerk

Relaties met vrienden, familie en kennissen zijn belangrijk voor een plezierig leven. Wij kunnen met jou kijken of je in staat bent voldoende en de voor jou juiste personen om je heen te verzamelen. Mensen die je kunnen steunen en begeleiden in jouw groei en ontwikkeling. In onze begeleiding nemen we altijd jouw netwerk mee; om ons als hulpverleners overbodig te maken, is het voor jou vaak prettig dat er in jouw directe omgeving mensen zijn op wie je kunt terugvallen.

Justitie

Het kan zijn dat je in aanraking bent gekomen met politie en justitie. Wij kunnen je na een justitieel traject helpen re-integreren, rehabiliteren en ondersteunen in participatie en acceptatie. Zo werken we samen met jou aan het opbouwen van je leven.

Maatschappelijke participatie

De meeste mensen willen graag ‘meedoen’ in de maatschappij, maar wat dat meedoen precies inhoudt, is voor iedereen weer anders. Wij bekijken samen met jou wat meedoen voor jou betekent, wat je wensen en mogelijkheden zijn en maken met jou een plan hoe je dit kunt realiseren. We zoeken altijd samen naar mogelijkheden en oplossingen.

Huisvesting

Jouw huis is een plek waar je je fijn en veilig zou moeten voelen, zodat het een thuis is. Wij kunnen met jou werken aan het realiseren van een fijne thuisbasis, zodat je letterlijk de ruimte hebt om je verder te ontwikkelen.

Meldcode

Ben jij klaar om de knop om te zetten?