Indicatie


AndersOm Thuisbegeleiding wordt gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of door uw zorgverzekeraar.

Om in aanmerking te komen voor begeleiding heeft u een indicatie Zorg In Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB) nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u in aanmerking komt voor een indicatie.

Wanneer u hulp nodig heeft bij de aanvraag of meer informatie wilt over de begeleiding, dan helpen wij u graag. Voor meer informatie over indicaties kunt u terecht op www.ciz.nl of bij het Lokaal Loket in uw gemeente.

Vanaf 1 januari 2010 betaalt u voor deze begeleiding een eigen bijdrage. Voor vragen over de inkomensafhankelijke bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratie kantoor (CAK-BZ) via het gratis nummer 0900-1925 of via de website www.cak-bz.nl.