AndersOm trekt ervaringsdeskundige nieuwkomers aan

Op een goede manier integreren, participeren en herstellen van opgedane trauma’s; dit is de grote uitdaging waar nieuwkomers voor komen te staan op het moment dat zij na hun vlucht in Nederland terechtkomen. Voor iedere nieuwkomer is dit proces anders. Waar de één met hulp van een eigen netwerk en vrijwillige ondersteuning steeds meer participeert, trekt een ander zich steeds verder terug en raakt geïsoleerd van de samenleving. Daarom is het van belang dat er voor nieuwkomers een zo passend mogelijke ondersteuning geboden kan worden. 

Bruggenbouwer tussen nieuwkomers en samenleving

Een ervaringsdeskundige biedt – ook binnen AndersOm – vanuit gedeelde ervaringen professionele ondersteuning ter bevordering van persoonlijk herstel, inburgering en participatie van nieuwkomers. Door een brug te vormen tussen culturen, worden vooroordelen en stigmatisering consequent en consistent tegengegaan. Zo wordt ook de samenwerking en aansluiting tussen nieuwkomers en andere maatschappelijke sectoren bevorderd.

Professionele begeleiding in de moedertaal van de hulpvrager

Shirin Hamo en Nesrin Khanzady maken binnen AndersOm Thuisbegeleiding onderdeel uit van de begeleidingsteams Emmen en Meppel. Shirin legt uit wat zij voor nieuwkomers belangrijk vindt: “Een luisterend oor bieden; dit is van groot belang. Wanneer je de taal nog niet volledig kent, wanneer je niet weet hoe de wet- en regelgeving in elkaar steekt en je niet volledig begrijpt wat er van je verwacht wordt, hoe kun je dan op een goede manier integreren? Door de hulpverlening aan te laten sluiten bij de hulpvrager, verklein je de kans dat psychische klachten verergeren en eenzaamheid toeneemt.” Nesrin ondersteunt ook uit ervaring op dit gebied: “Binnen AndersOm werk ik samen met mijn collega’s en waar nodig met behandelende organisaties aan het herstel van nieuwkomers op verschillende levensgebieden. Vanuit persoonlijke ervaring weet ik hoe belangrijk het is om kennis te krijgen over trauma. Door mensen bewust te maken van wat een trauma kan doen, wordt er een belangrijke stap gezet richting herstel.” 

AndersOm Thuisbegeleiding onderzoekt zo kansen voor nieuwkomers en biedt ondersteuning bij het weer inzetten van talenten en langzaam oppakken van dromen. Wil je een nieuwkomer verwijzen naar onze vorm van begeleiding? Wij bieden ondersteuning aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het algemene nummer: 0592-715390.