Samenwerking


AndersOm Thuisbegeleiding werkt nauw samen met andere vormen van hulpverlening zoals bijvoorbeeld:

 • Jeugd GezondheidsZorg (JGZ)
 • GGD
 • Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ)
 • Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)
 • Sociale Dienst
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Wijkverpleging
 • Transferverpleegkundigen
 • Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)
 • MEE
 • Bureau JeugdZorg (BJZ)