Meldcode

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt ons goed te reageren bij signalen van geweld. Sinds 1 juli 2013 gebruiken wij de meldcode bij vermoedens van geweld of mishandeling in huiselijke kring. We hebben meerdere getrainde (aandachts-)functionarissen in dienst die collega's begeleiden bij de te volgen stappen van de Meldcode.

Meldcode stappen

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld of mishandeling:

Stap 1: Breng de signalen in kaart

Stap 2: Raadpleeg een collega of Veilig Thuis

Stap 3: Ga het gesprek aan met de cliënt.

Stap 4: Schat het risico en de aard en ernst van geweld of mishandeling in

Stap 5: Organiseer zelf hulp of doe een melding

 

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar. Voor meer informatie: www.vooreenveiligthuis.nl

AndersOm Thuisbegeleiding

Noorderstaete 24

9402XB Assen

Telefoon: 0592-715390

[email protected]