AndersOm Thuisbegeleiding werkt samen met...

  • Alle gemeentes in het werkgebied, wijk- en buurtteams
  • Centra voor jeugd en Gezin.
  • GGD
  • Ambiq
  • PsyQ, Lentis, GGZ Drenthe, Dimence
  • Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)
  • MEE
  • Alescon

Partnerorganisaties

PsyQ

PsyQ biedt specialistische en toegankelijke hulp voor volwassenen met psychische problemen. De optimistische aanpak met aandacht voor persoonlijke wensen, blijkt succesvol. Patiënten pakken doorgaans de draad van hun dagelijks leven snel weer op. Voor meer informatie: www.psyq.nl

Ambiq

Ambiq biedt specialistische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Ambiq biedt vanuit een veilige en geborgen omgeving, en met constante aandacht voor het ontwikkelen van behandel- en begeleidingsvormen, de vertrouwde basis voor alle mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor meer informatie: www.ambiq.nl

Zorg Dichtbij

Zorg Dichtbij is een samenwerking van zelfstandige zorgorganisaties (Coöperatie) die ieder een eigen specialisme hebben. Wij bundelen onze krachten om cliënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden én om de zorg betaalbaar te kunnen houden. AndersOm Thuisbegeleiding is lid van deze coöperatie. Voor meer informatie: www.coopzorgdichtbij.nl

AndersOm Thuisbegeleiding

Noorderstaete 24

9402XB Assen

Telefoon: 0592-715390

[email protected]