Wanneer kunt u denken aan begeleiding?

Veel mensen hebben periodes waarin het minder goed gaat en de problemen zich lijken op te stapelen. Dit heeft vaak zijn weerslag op alle terreinen van het leven. Wanneer u hier zelf niet meer uitkomt, kan het belangrijk zijn om hulp te zoeken zodat de problemen niet verder toenemen. Dit geldt ook wanneer u door psychische problemen onvoldoende in staat bent aan te geven waar u problemen mee heeft.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

• We starten snel, we kennen geen wachtlijst

• We luisteren goed naar u, kijkend naar mogelijkheden

• Oplossingen vinden we samen, we geven niet snel op

• We komen naar u toe (op onze locatie is ook mogelijk)

• We bieden verschillende vormen van hulp vanuit één team

• We maken samen met u een plan met duidelijke doelen

• Dit plan evalueren we regelmatig

• We werken samen met de mensen in uw buurt (familie, vrienden, mantelzorgers, buren)

• Daarnaast werken we samen met andere betrokken professionals (indien aanwezig)

 

Vormen van begeleiding

We bieden individuele begeleiding aan jeugdigen, jongeren en volwassenen. Daarnaast bieden we ook begeleiding aan gezinnen. Gezinsbegeleiding kan worden gecombineerd met individuele begeleiding.

Iedere situatie vraagt om maatwerk. Daarom hebben wij medewerkers in dienst met verschillende opleidingen, zodat de medewerker die u gaat begeleiden passend is bij uw situatie.

 

Waar kunnen wij bij ondersteunen?

Wij bieden begeleiding op zeven levensgebieden. De gemeente zal in veel gevallen met u besproken hebben op welke gebieden hulp nodig is. Samen met u kijken we welke ondersteuning op welk gebied u precies wenst en zetten dit op papier.

• Zingeving - Wat is belangrijk in uw leven? Waar wordt u gelukkig van? Deze vragen worden besproken in de begeleiding.

• Wonen - Hierbij helpen we u bij het vinden of behouden van een woning of leren we u een woning te onderhouden (huishoudelijk).

• Financiën - Samen brengen we uw financiën op orde en leren u uw administratie bij te houden.

• Sociale relaties - Voelt u zich eenzaam? Of heeft u problemen met familie, vrienden of instanties? Als u dat wilt veranderen, dan helpen we u bij het (her)opbouwen van een sociaal steunend netwerk.

• Psychische gezondheid - Bent u soms moe, in de war, angstig of somber? Is er sprake van een verslaving? We ondersteunen u zodat u zich beter gaat voelen en meer grip krijgt op uw leven.

• Lichamelijke gezondheid - Heeft u problemen op het gebied van: eten, drinken, sport, bewegen, zelfzorg, fysieke conditie, ziekte, handicap? Ook hierin denken we mee.

• Werk en activiteiten - Hierbij kijken wij naar uw werk, opleiding, scholing en vrijetijdsbesteding. Centraal staat een zinvolle besteding van de dag.

AndersOm Thuisbegeleiding

Noorderstaete 24

9402XB Assen

Telefoon: 0592-715390

[email protected]