Thuisbegeleiding


AndersOm Thuisbegeleiding richt zich op het thuis begeleiden van mensen die vaak als gevolg van een opeenstapeling van problemen de grip op hun leven kwijt zijn.

AndersOm Thuisbegeleiding biedt begeleiding op verschillende terreinen, zoals bijvoorbeeld:

 • Financiële problemen.
 • Opvoedingsproblemen.
 • Problemen met de organisatie en/of het aanleren van het voeren van een huishouding.
 • Problemen bij acceptatie van een handicap of chronische ziekte.
 • Belangrijke veranderingen, zoals plaatsing in een tehuis, overlijden, echtscheiding.
 • Integratieproblemen door een andere culturele achtergrond.
 • Situaties waarin sprake is van overmatig alcohol-, drugs- of medicijngebruik.
 • Problemen door een psychiatrisch ziektebeeld of een verstandelijke beperking.
 • Problemen rondom sociale redzaamheid.
 • Werkloosheid.
 • Huiselijk geweld.
AndersOm Thuisbegeleiding helpt u om de problemen te inventariseren. Vaak bent u het beste in staat aan te geven wat er verbeterd moet worden. Samen met ons maakt u een Begeleidingsplan om aan de problemen te werken, al dan niet samen met uw gezinsleden.

De Thuisbegeleider komt op basis van een indicatie wekelijks een aantal uren bij u thuis. Samen gaat u aan de slag met de doelen die zijn gesteld in het Begeleidingsplan.