Het verhaal van Maja

Maja (53) kwam zeven jaar geleden voor het eerst in aanraking met de begeleiding van AndersOm. Het ging op dat moment helemaal niet goed met Maja, ze had onder andere te maken met financiële problemen en ondanks hulp vanuit Humanitas kwam ze er niet meer uit. Toen het op een gegeven moment allemaal te veel werd, is Maja via de hulp vanuit Humanitas en de gemeente doorverwezen naar AndersOm. 

De juiste match

De problemen van Maja kennen een voorgeschiedenis. Ongeveer 24 jaar geleden kreeg ze al therapie, waarbij borderline is vastgesteld. Door een opeenvolging van omstandigheden heeft ze 10 jaar binnen gezeten, geïsoleerd van de samenleving. Maja was de regie op haar leven kwijt. De hulp vanuit AndersOm kwam dan ook op een goed moment, al was dat in het begin best moeilijk. Maja: “Je legt je ziel en zaligheid bloot, dat is best kwetsbaar. Toen mijn eerste hulpverlener vanuit AndersOm in het begin iets zei, ging ik er fel tegenin. Vanwege mijn borderline heb ik een vrij sterke persoonlijkheid, daarom moet ik ook wel een sterk persoon tegenover me hebben. Samen met AndersOm kwamen we tot de conclusie dat deze persoon geen goede match was, daarom gingen ze op zoek naar iemand die beter bij mij paste als mens. De vrouw die toen kwam, was in één woord geweldig! Ik werd minder geprikkeld en meer gemotiveerd. Dat hebben ze super opgelost.”

Ondersteund in je eigen kracht

De ambulante zorg vanuit AndersOm hielp Maja haar leven weer op de rit te krijgen. “De begeleidster denkt niet alleen mee, maar stimuleert me ook om op eigen kracht dingen aan te pakken. Zo van: we zijn nu in jouw huis, wat zou je kunnen gaan doen? Ook had ik een keer een situatie op mijn werk wat een geheel eigen leven ging leiden in mijn hoofd. Ik was onzeker en wist niet wat ik moest doen. Tot mijn begeleidster kwam, zij heeft een gesprek met mijn werk aangevraagd en is zelfs meegegaan. Alles was toen snel opgehelderd, een hele opluchting. Als het nodig is, is mijn begeleidster altijd overal bij. Ze is heel betrokken.”

“De begeleidster denkt niet alleen mee, maar stimuleert me ook om op eigen kracht dingen aan te pakken.”

Meedenken en opmerken

Maja ervaart vaak onrust om haar heen. Dat er dan iemand is bij wie ze haar verhaal mag doen, geeft haar veel rust en vertrouwen. “Soms ben ik heel boos, gefrustreerd, of juist blij. Dankzij AndersOm is daar ruimte voor. Ik word echt gezien door mijn begeleidster. Daarnaast geeft ze me echt een duwtje in de rug; wat ik ook tegenkom in het leven, zij steunt me en denkt mee in oplossingen. En als er iets is wat niet binnen de macht van AndersOm ligt, merken ze dat meteen op en zoeken ze hulp hogerop.” 

Cliëntenraad

Door de goede band tussen Maja en AndersOm is Maja op een gegeven moment gevraagd om onderdeel uit te gaan maken van de cliëntenraad van AndersOm. Deze cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten.  “Ze zochten iemand die serieus en verantwoordelijk genoeg was en blijkbaar hadden ze mij op het oog! Nou, dat wilde ik wel. Omdat ik nu met een opleiding ben begonnen, heb ik er geen tijd meer voor. Maar het was super om te doen. Het was niet alleen een mooie club mensen, maar het voelde ook als een eer dat ze dit vertrouwen in mij hadden.”

“Als je geen omgeving hebt die je de weg kan wijzen, is AndersOm er om te luisteren en je te steunen. Zij staan naast je, zodat je het niet alleen hoeft te doen.”

Je hoeft het niet alleen te doen

Maja wil de begeleiding vanuit AndersOm het liefst nog lang niet kwijt. “Ik kijk elke keer uit naar de momenten samen. Ze doen hun werk goed, maar ook op een echt gezellige, moderne en vlotte manier. Je krijgt een warme band, met voldoende respect voor elkaars grenzen. Ik ben hartstikke tevreden over deze mensen die mij hebben geholpen. Zij hebben mij er doorheen geloodst, na jaren van isolatie ben ik weer sociaal actief. Zonder hen had ik het alleen niet gered. Als je geen omgeving hebt die je de weg kan wijzen, is AndersOm er om te luisteren en je te steunen. Zij staan naast je, zodat je het niet alleen hoeft te doen. Ja, AndersOm is mijn vertrouwenspersoon.” 

Ben jij klaar om de knop om te zetten?