Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Wat is jullie missie en visie?


  De cliënt staat voorop! Daarnaast hechten wij veel waarde aan de eigen kracht van mensen en hanteren wij geen wachttijden. We bieden hulp waar en wanneer nodig is. 

   
 • Welke vormen van begeleiding bieden jullie?

  We bieden begeleiding aan jeugdigen, jongeren en volwassenen. Aan iedereen bij wie het even wat minder goed gaat en waarbij de problemen zich lijken op te stapelen. Ook het gezin kunnen we hierbij helpen. Iedere situatie vraagt om maatwerk. Daarom hebben wij medewerkers in dienst met verschillende opleidingen, werkervaring en achtergronden, zodat de best passende begeleiding kan worden geboden.

 • Wanneer kun je denken aan begeleiding?

  Veel mensen hebben periodes waarin het minder goed gaat en de problemen zich lijken op te stapelen. Dit heeft vaak zijn weerslag op alle terreinen van het leven. Wanneer je hier zelf niet meer uitkomt, kan het belangrijk zijn om hulp te zoeken zodat de problemen niet verder toenemen. Dit geldt ook wanneer je door psychische problemen onvoldoende in staat bent aan te geven waar je problemen mee hebt.

   
 • Waar kan ik mijn klacht kenbaar maken?

  Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij doen ons best om correcte informatie te geven en jou de behandeling te geven die bij je past. Mochten er desondanks klachten blijven bestaan, dan stellen wij het op prijs wanneer je dit bij ons kenbaar maakt.

  Mocht je een klacht hebben, dan stellen wij het op prijs wanneer je dit bij ons kenbaar maakt. Wij gaan met jou in gesprek en zullen ons uiterste best doen jouw klacht te verhelpen. Je kunt je klacht mailen naar klacht@andersomthuisbegeleiding.nl

  Het klachtenreglement vind je hieronder:

 • Wat onderscheidt jullie van andere soortgelijke organisaties?

  Ten eerste hanteren wij geen wachtlijsten. Als er een indicatie is, zetten wij meteen in. Bij ons staat de cliënt altijd voorop en we maken gebruik van de cliënt zijn/haar eigen kracht. 

   
 • Wat is zelfredzaamheid?

  Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Door versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg worden uitgesteld.

   
 • Is er een digitaal inlogportaal voor cliënten?

  Op dit moment nog niet. 

   
 • Wat als ik mijn afspraak af moet zeggen?

  Van onze cliënten wordt verwacht dat zij 24 uur van tevoren de afspraak afzeggen bij hun thuisbegeleider of via het nummer: 0592-715390

 • Kan ik een vergoeding krijgen van mijn eigen bijdragen aan het CAK?

  Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert. De gemeente bepaalt welke hulp je krijgt en of je daarvoor moet betalen. Dat kan per gemeente verschillen. Je kunt bij een gemeente een aanvraag doen voor bijzondere bijstand.

   
 • Wat is beeldbegeleiding?

  Bij ondersteuning via beeldbellen maakt de begeleider contact via een beeldscherm. Dat kan via een computer, laptop, tablet of telefoon.

   
 • Wat is de rol van de orthopedagoog?

  Binnen AndersOm adviseert de orthopedagoog begeleiders ten aanzien van kinderen en gezinnen die zij begeleiden.

   
 • Mogen wij als familie inzicht krijgen in het dossier van ons familielid?

  In principe niet. Om de privacy van onze cliënten te waarborgen zijn er verschillende regels omtrent dossierinzage. 

   

Waar kan ik mijn klacht kenbaar maken?


Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij doen ons best om correcte informatie te geven en jou de behandeling te geven die bij je past. Mochten er desondanks klachten blijven bestaan, dan stellen wij het op prijs wanneer je dit bij ons kenbaar maakt. Wij gaan met jou in gesprek en zullen ons uiterste best doen jouw klacht te verhelpen. In onderstaande brochure lees je wat je kunt doen als je niet tevreden bent of een klacht hebt. Ook kun je hieronder onze klachtenregeling Jeugdwet cliënten downloaden.
>PDF
>PDF

Ben jij klaar om de knop om te zetten?