Cliënten

Sterker uit de strijd

Bij AndersOm helpen we iedereen die het niet meer zelfstandig redt. Van volwassenen tot ouderen, van jonge kinderen tot gehele gezinnen. Heb jij problemen in de thuissituatie waardoor je de regie even, of wat langer, kwijt bent? Samen met een begeleider die bij jou past, zoeken we naar manieren om te werken aan jouw zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zo helpen wij jou sterker uit de strijd te komen.

Vind de oplossing in jouw eigen kracht

Wij helpen je het maximale uit jouw leven te halen, binnen jouw persoonlijke mogelijkheden en beperkingen. Zo kun je vanuit je eigen kracht geluk ervaren, aan zelfstandigheid winnen en met trots jezelf zijn. We luisteren goed naar wat jij wilt en maken samen met jou een plan met duidelijke doelen. We geven niet snel op: oplossingen vinden we samen, eventueel met andere betrokken professionals. Dus zet met ons de knop om en vind de oplossing in jouw eigen kracht.

Proces van aanmelden

Voor begeleiding bij AndersOm Thuisbegeleiding moet je eerst contact zoeken met jouw gemeente. De gemeente zal met jou bespreken op welke gebieden hulp nodig is. Mocht je dit lastig vinden, dan kun je ook direct met ons contact zoeken. Wij vertellen je graag hoe het aanmelden bij jouw gemeente in zijn werk gaat.

Intakegesprek

Onze begeleiding start met een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we op welke gebieden je tijdelijke ondersteuning wilt en hoe wij daarbij begeleiding kunnen bieden. Mocht het zo zijn dat je bij een andere organisatie in begeleiding of behandeling bent, dan werken wij nauw samen met deze partij. Samen met jou bespreken we welke begeleiding voor jou geschikt is. Onze begeleiding is er in ieder geval altijd op gericht dat je zo snel mogelijk weer grip krijgt op jouw leven.

Geen wachtlijst

Wij hebben geen wachtlijst, dus je bent direct aan de beurt. Na de intake en wanneer de indicatie rond is, kunnen we direct starten met jouw begeleiding. Meld je dus nu aan! 
Je kunt ook vrijblijvend contact opnemen zodat wij jou meer informatie over ons en onze hulpverlening kunnen geven. Ken jij iemand in jouw omgeving die onze steun kan gebruiken? Ook dan kun je contact opnemen, wij helpen je met het doorverwijzen.

CLIËNTEN- EN MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 'MENSELIJKE MAAT'

In 2019 hebben we een ervaringsonderzoek onder cliënten en medewerkers gehouden door middel van de 'menselijke maat’. Hieruit bleek dat onze cliënten onverminderd positief zijn gebleven en dat onze begeleiding hoog scoort op drie psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. 

Een aantal hoofdbevindingen uit het onderzoek:

  • De cliëntervaringen zijn onverminderd positief gebleven. Bijna alle cliënten ervaren (veel) aandacht voor hun autonomie, competenties en sociale relaties. Zo geven ze aan dat de thuisbegeleiders hen altijd zelf keuzes laten maken.
  • Cliënten voelen zich over het algemeen redelijk autonoom en verbonden in hun eigen leven. Cliënten zijn positief over het feit dat ze ergens goed in zijn en ook dingen kunnen doen waar zij goed in zijn.
  • Medewerkers geven aan voldoende aandacht in het cliëntcontact te hebben voor de basisbehoeften competentie en verbondenheid.
  • Er is een stijging in aandacht voor competenties vanuit AndersOm. Cliënten geven aan dat de thuisbegeleiders aandacht hebben voor de dingen waar zij goed in zijn en dat zij ook waar nodig worden gestimuleerd om iets op een andere manier te doen.

De cliëntenraad

Bij AndersOm beschikken we over een cliëntenraad. Hierin krijgen cliënten de kans én verantwoordelijke taak om samen de belangen te behartigen van andere cliënten. Allerlei besluiten van onze organisatie gaan eerst langs deze bijzondere raad. Zo doen we alles in het belang van onze cliënten. 

De cliëntenraad is bereikbaar via clientenraad@andersomthuisbegeleiding.nl

​Onze cliënten aan het woord

Wij vinden verhaal achter iedere cliënt bijzonder en waardevol. We laten een aantal van onze cliënten dan ook graag aan het woord over hun leven en ervaring met AndersOm.

Maja

Maja (53) kwam zeven jaar geleden voor het eerst in aanraking met de begeleiding van AndersOm. Het ging op dat moment helemaal niet goed met Maja, ze had onder andere te maken met financiële problemen en ondanks hulp vanuit Humanitas kwam ze er niet meer uit. Toen het op een gegeven moment allemaal te veel werd, is Maja via de hulp vanuit Humanitas en de gemeente doorverwezen naar AndersOm. 

Lees meer

Sherry

Sherry (30) zat zeven jaar geleden met de handen in haar haar. Ze was dakloos en had te maken met psychische en financiële problemen. Een opstapeling van omstandigheden waardoor ze er zelf niet meer uitkwam. Via haar moeder kwam ze terecht bij AndersOm.

Lees verder

Ben jij klaar om de knop om te zetten?