Onze partners

Samenwerken

Bij AndersOm zetten we ons elke dag in om met specialistische en generalistische zorg en begeleiding binnen WMO, de GGZ en Jeugdzorg mensen te helpen het maximale uit hun leven te halen. Om dit doel te bereiken, werken we samen met anderen. 

INTER-PSY

INTER-PSY en AndersOm hebben een lange historie in het samen bedienen van de keten van begeleiding en behandeling in Noord-Nederland. In beide organisaties richten we ons primair op het efficiënt leveren van goede, kwalitatieve zorg. Zo heeft AndersOm geen wachtlijst voor cliënten en blijft INTER-PSY innovatief in het verkorten van wachtlijsten en het eerder kunnen behandelen van cliënten op de wachtlijst.

AndersOm en INTER-PSY kennen allebei een open cultuur, waarin veel met elkaar wordt gedeeld. Het delen van kennis draagt bij aan de versterking van je eigen organisatie, maar ook aan die van je omgeving. Zo gaan we samen vooruit. We zoeken voortdurend naar een positieve draai en een praktische oplossing, zodat we kunnen voldoen aan de regels, maar wel efficiënt zorg kunnen bieden. We werken allebei met regionale, geïntegreerde teams die zorg kunnen bieden aan zowel jeugd en volwassenen. De diversiteit van de professionals in deze teams zorgt ervoor dat we een brede doelgroep kunnen begeleiden dan wel behandelen.

Inter-psy over AndersOm

“De basis voor deze goede samenwerking is ontstaan uit onderling vertrouwen en respect. Net als voor de cliënt van INTER-PSY of de cliënt van AndersOm, zoeken we in onze samenwerking altijd naar de knop die omgezet kan worden naar het positieve. AndersOm en INTER-PSY is dan ook een mooi voorbeeld van ‘samen kan het nog beter’.”

Ambiq

Ambiq en AndersOm werken nauw samen. Ambiq biedt specialistische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Ambiq biedt vanuit een veilige en geborgen omgeving, en met constante aandacht voor het ontwikkelen van behandel- en begeleidingsvormen, de vertrouwde basis voor alle mensen met een licht verstandelijke beperking.

Ambiq over Andersom

“AndersOm is een belangrijke ketenpartner waarmee we samenwerken in gezinnen. AndersOm helpt ons begeleiding vorm te geven, waar wij behandeling vormgeven. Ook helpen ze ons met begeleiding na behandeling van Ambiq. Wij zien AndersOm als een betrouwbare partner."

MINDCARE

MINDCARE is een jeugdhulporganisatie voor kinderen, jongeren en ouders in Drenthe en Groningen. AndersOm werkt geregeld samen met MINDCARE, waarbij MINDCARE zich in de behandelrol kenmerkt door haar diverse ervaringsgerichte therapievormen en AndersOm een plek inneemt in de begeleidingsrol. In deze samenwerking stemmen we goed af, vullen we elkaar aan én versterken we elkaar.

Mindcare over AndersOm

“Wij zijn blij met deze samenwerking. We ervaren AndersOm als een betrouwbare partner, zowel zakelijk als inhoudelijk. De gezinsbegeleiders ervaren wij als kundig, reflectief, sympathiek, laagdrempelig, fris en transparant."

PsyQ

PsyQ biedt specialistische en toegankelijke hulp voor volwassenen met psychische problemen. De optimistische aanpak met aandacht voor persoonlijke wensen blijkt succesvol. Cliënten pakken doorgaans de draad van hun dagelijks leven snel weer op. AndersOm werkt sinds enkele jaren samen met PsyQ; beide organisaties vullen elkaar binnen het behandelaanbod op een prettige manier aan.

Psyq over AndersOm

“De collega’s van AndersOm kunnen onze cliënten goed ondersteunen met praktische zaken en helpen onze patiënten de weg te vinden in bijvoorbeeld gemeente, stadsbank en andere instanties. Daarnaast vormen ze een mooie ondersteuning in onze psychologische behandelingen, door bijvoorbeeld met een cliënt het geleerde uit de therapie thuis in de praktijk te brengen. AndersOm denkt vanuit haar discipline goed mee. Ze zijn deskundig, prettig in contact met cliënten en erg fijn om mee samen te werken.”

WIJ WERKEN OOK SAMEN MET

  • Alle gemeenten in het werkgebied, wijk- en buurtteams
  • Centra voor Jeugd en Gezin
  • GGD
  • Lentis, GGZ Drenthe, Dimence
  • Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)
  • MEE
  • Stark
  • VNN